ΚΥΠΕΛΑ CLAMSHELL

 

clamshell 250
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 250cc PET
Κωδ. Είδους: 250cc
Περιεκτικότητα: 250cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 9 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 800
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 18

 

 

clamshhell 375
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 375cc PET
Κωδ. Είδους: 375cc
Περιεκτικότητα: 375cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 10 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 800
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 18

 

 

CLAMSHELL 500
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 500cc PET
Κωδ. Είδους: 500cc
Περιεκτικότητα: 500cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 12.5 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 800
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 18

 

 

CLAMSHELL 750
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 750cc PET
Κωδ. Είδους: 750cc
Περιεκτικότητα: 750cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 19 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 800
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 12

 

 

clamshell 1000 lariplast
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 1000cc PET
Κωδ. Είδους: 1000cc
Περιεκτικότητα: 1000cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 19 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 800
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 12

 

 

clamshell 1500 REMAKE
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 1500cc PET
Κωδ. Είδους: 1500cc
Περιεκτικότητα: 1500cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 37 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 600
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 12

 

 

clamshell 2000 remake
Περιγραφή Είδους: CLAMSHELL 2000cc PET
Κωδ. Είδους: 2000cc
Περιεκτικότητα: 2000cc
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 45 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 600
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 12