ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

4oz xartina potiria
Περιγραφή Είδους: Single Wall 4 OZ
Κωδ. Είδους: 4 OZ
Περιεκ/τητα: 100ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 66
 

 

 

8oz xartina potiria
Περιγραφή Είδους: Single Wall 8 OZ
Κωδ. Είδους: 8 OZ
Περιεκ/τητα: 250ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 40
 

 

 

14oz xartina potiria
Περιγραφή Είδους: Single Wall 14 OZ
Κωδ. Είδους: 14 OZ
Περιεκ/τητα: 330ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 30