ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ

potiria ektypwmena lariplast
Περιγραφή Είδους: Single Wall 4 OZ
Κωδ. Είδους: 4 OZ
Περιεκ/τητα: 100ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 55
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1650
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 54
 
Περιγραφή Είδους: Single Wall 8 OZ
Κωδ. Είδους: 8 OZ
Περιεκ/τητα: 250ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 54
 
Περιγραφή Είδους: Single Wall 12 OZ
Κωδ. Είδους: 12 OZ
Περιεκ/τητα: 330ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 45
 
Περιγραφή Είδους: Single Wall 16 OZ
Κωδ. Είδους: 16 OZ
Περιεκ/τητα: 430ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 28
 

 

 

potiria ektypwmena lariplast
Περιγραφή Είδους: Double Wall 8 OZ
Κωδ. Είδους: 8 OZ
Περιεκ/τητα: 250ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 18
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 864
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 16
 
Περιγραφή Είδους: Double Wall 12 OZ
Κωδ. Είδους: 12 OZ
Περιεκ/τητα: 330ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 20
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 700
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 16
 
Περιγραφή Είδους: Double Wall 16 OZ
Κωδ. Είδους: 16 OZ
Περιεκ/τητα: 430ml
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 16
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 640
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 16