ΠΟΤΗΡΙΑ PP

 

ΠΟΤΗΡΙΑ PP ΛΕΥΚΑ

 

501 LEYKO
Περιγραφή Είδους: Espresso P.P.
Κωδ. Είδους: 500
Περιεκ/τητα: 80ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.4 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 6300
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 24

 

501 leyko
Περιγραφή Είδους: Καφέ P.P.
Κωδ. Είδους: 501
Περιεκ/τητα: 130ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 4500
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 24

 

502 B LEYKO
Περιγραφή Είδους: Αναψυκτικού P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 502B
Περιεκ/τητα: 180ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.6 gr, 1.8gr, 2.1gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 30

 

503 LEYKO
Περιγραφή Είδους: Νερού P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 503
Περιεκ/τητα: 250ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 2.4 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3500
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

508 LEYKO
Περιγραφή Είδους: Frappe P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 508
Περιεκ/τητα: 330ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 3.8 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3500
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

510
Περιγραφή Είδους: Φλυτζανι (με χερούλι)
Κωδ. Είδους: #510 BROWN
Περιεκ/τητα: 100ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 3.5 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 44

 

ΠΟΤΗΡΙΑ PP ΚΡΥΣΤΑΛ

 

501 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Καφέ P.S.
Κωδ. Είδους: 501
Περιεκ/τητα: 130ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3600
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 36

 

502c567x850
Περιγραφή Είδους:  Νερού Ρ.Ρ
Κωδ. Είδους: 502C
Περιεκ/τητα: 180ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.45 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 30

 

502 B KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Αναψυκτικού P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 502B
Περιεκ/τητα: 180ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.6 gr, 1.8gr, 2.1gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 30

 

502 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Αναψ/κού P.P.
Κωδ. Είδους: 502
Περιεκ/τητα: 200ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 1.7gr, 2.1gr, 2.4gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 100
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 30

 

 

503 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Νερού P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 503
Περιεκ/τητα: 250ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 2.4 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3500
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

509 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Νερού P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 509
Περιεκ/τητα: 250ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 2.7 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 15

 

 

508 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους:  Frappe P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 508
Περιεκ/τητα: 330ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 3.8 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3500
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

504 1 ECO
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας P.Ρ. Economy
Κωδ. Είδους: 504/1 (eco)
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 2400
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

504 PREMIUM KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας P.Ρ. Economy Premium
Κωδ. Είδους: 504 Premium
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 5.5 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 2400
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

504 1
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 504/1
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7.2 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

504 2 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 504/2
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7.2 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

505 PREMIUM KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Μπύρας P.Ρ. Economy Premium
Κωδ. Είδους: 505 Premium
Περιεκ/τητα: 400ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 6.8 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 2400
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

 

505 1
Περιγραφή Είδους: Μπύρας P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 505/1
Περιεκ/τητα: 400ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 8 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

505 2 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Μπύρας P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 505/2
Περιεκ/τητα: 400ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 8 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

506 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Μπύρας P.Ρ.
Κωδ. Είδους: 506
Περιεκ/τητα: 500ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 8 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20