ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ

503 printed
Περιγραφή Είδους: Νερού Ρ.Ρ. (78mm)
Κωδ. Είδους: 503
Περιεκ/τητα: 250ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 2.9gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 3500
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14
 

 

 

504 1 printed 1
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας Ρ.Ρ.
Κωδ. Είδους: 504/1
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 6.2gr / 7.2gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20
 

 

 

504 2 ektypwmena plastika potiria
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας Ρ.Ρ.
Κωδ. Είδους: 504/2
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7.2gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20
 

 

 

505 1 ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ
Περιγραφή Είδους: Μπύρας Ρ.Ρ.
Κωδ. Είδους: 505/1
Περιεκ/τητα: 400ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 8gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20
 

 

 

505 2 printed 4R
Περιγραφή Είδους: Μπύρας Ρ.Ρ.
Κωδ. Είδους: 505/2
Περιεκ/τητα: 400ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 8gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20