ΚΥΠΕΛΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ

ΚΥΠΕΛΑ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ - ΚΡΕΜΑΣ - ΠΑΓΩΤΟΥ

 

L95 150v2
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Κρέμας L95/150 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/150
Περιεκ/τητα: 180 - 200gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

L95 157
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Κρέμας L95/157 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/157
Περιεκ/τητα: 180 - 200gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

L95 208
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Παγωτού L95/208 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/208
Περιεκ/τητα: 220 - 240gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7.6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

L95 215
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Παγωτού L95/215 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/215
Περιεκ/τητα: 220 - 240gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 7 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 14

 

ΚΥΠΕΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ - ΚΡΕΜΑΣ - ΠΑΓΩΤΟΥ

 

L95 150 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Κρέμας L95/150 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/150
Περιεκ/τητα: 180 - 200gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

L95 157 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Κρέμας L95/157 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/157
Περιεκ/τητα: 180 - 200gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20

 

 

L95 208 KRYSTAL
Περιγραφή Είδους: Κύπελα Παγωτού L95/208 Ευρωπαϊκού Τύπου PP
Κωδ. Είδους: L95/208
Περιεκ/τητα: 220 - 240gr
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 6 gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20