ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

pet 200 lariplast
Περιγραφή Είδους: Eat and Drink PET
Κωδ. Είδους: 103 PET
Περιεκ/τητα: 200ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 9.5gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 28
 

 

 

pet 300 lariplast
Περιγραφή Είδους: Γρανίτας PET
Κωδ. Είδους: 104 PET
Περιεκ/τητα: 300ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 10.5gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20
 

 

 

pet 105 lariplast
Περιγραφή Είδους: Μπύρας PET
Κωδ. Είδους: 105 PET
Περιεκ/τητα: 400ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 11.5gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1200
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 20
 

 

 

511 potiria pet
Περιγραφή Είδους: Νερού PET
Κωδ. Είδους: 511 Diamond
Περιεκ/τητα: 220ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 5.5gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 24, 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 700, 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 24, 30
 

 

 

512 potiria pet
Περιγραφή Είδους: Αναψυκτικού PET
Κωδ. Είδους: 512 Luxury
Περιεκ/τητα: 270ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 5.9gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 24
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 700
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 24
 

 

 

5xx potiria pet
Περιγραφή Είδους: Αναψυκτικού PET
Κωδ. Είδους: 512 Luxury
Περιεκ/τητα: 270ml
Διαθέσιμο Βάρος Είδους: 5.9gr
Τμχ Ανά Δεσμίδα: 50
Τμχ Ανά Κιβώτιο: 1000
Κιβώτια Ανά Παλέτα: 30